آموزش غیر حضوری کارشناسی جذب با ان ال پی با نظارت فرامرز کوثری

ساکت سازی نجواگر درون با تکنیک اسکواش ان ال پی برای اجرای مثبت قانون جذب

@nlpjazb
.....فراکاو  اصرار داشت که بهترین روش برای مقابله با نجواگر درون این است که او را از کار بیاندازیم و برای اینکار می گفت باید از حواس پنج گانه مان به صورت آن لاین و لحظه به لحظه استفاده کنیم.
فراکاو معتقد بود که تا وقتی کنترل پچ پچ های نجواگر درون دست ما نباشد، هر لحظه امکان دارد قانون جذب علیه ما عمل کند و این اتفاقی است که در هرروز هزاران بار رخ می دهد.
از استاد پرسیدم چطور می توانم از این نجواگر درون به صورت مثبت استفاده کنم؟
فراکاو گفت: نجوا گر درونی وجود ندارد؟ این گفتگو کننده چیزی جز ذهن تو نیست. برای اینکه مهارش کنی کافی است از او بخواهی به جای اینکه عناصر شناختی و هیجانی تو را به جان هم بیاندازد و به قول روانشناس های در وجود تو تناقض ایجاد کند، مرد و مردونه دو طرف دعوا، یعنی بخش های مخالف و موافق قانون جذب را روبروی هم قرار دهد و از آنها بخواهد حرف خود را به هم بزنند و بعد با هم آشتی کنند و سکوت درون را برقرار سازند.
اما باز هم می گویم که این کار برای کسی که با ان ال پی آشنا نیست بسیار مخرب است و می تواند او را در یک چرخه بی پایان ذهنی اسیر کند.
در ان ال پی ما تکنیکی داریم به اسم اسکواش.
با تکنیک اسکواش تو می توانی دو طرف ضد هم درون ذهنت را مقابل هم قرار دهی و خودت در جایگاه ادراکی ناظر بی طرف یعنی جایگاه سوم بنشینی و  اجازه دهی این دو قسمت با هم جدل ها و دعواهاشان را بکنند. بعد که عقده هاشان خالی شد و احساس کردند که همدیگر را فهمیده اند از آنها بخواهید تا با هم دست بدهند و کاری کنند که ذهن دیگر بهانه ای برای فعال سازی نجواگر درون پیدا نکند. 
تکنیک اسکواش خیلی ساده است و همه می توانند انجام دهند.
وقتی درون تو به آرامش رسید، قانون جذب دیگر مخالفی مقابل آرزویهای تو نمی بیند و وجود تو چون بی تضاد می شود قانون جذب بدون هیچ مانعی تو را هماهنگ با کاینات می بیند و در نتیجه شرایط برای ترسیم جاده ای که آینده آرمانی به اکنون نامطلوبت وصل می کند مهیا می گردد.
منبع: کتاب مبانی جذب با ان ال پی
✅لینک دانلود :http://goo.gl/nX3HGY
تاریخ ارسال: دوشنبه 1 شهریور 1395 ساعت 15:44 | نویسنده: kowsar | چاپ مطلب 0 نظر

ساکت سازی نجوا گر درون پیش نیاز موفقیت در استفاده موثر از قانون جذب

@nlpjazb


تو می گویی:

آرزو دارم امتحانم را با نمره عالی پاس کنم

ونجواگر درونت پوزخند می زند که:

چه می گویی؟! تو به اندازه کافی درس نخوانده ای و آیا می دانی به اندازه کافی چقدر زیاد است؟ و می دانی تا روز امتحان چقدر زمان داری؟ و..... چطور ممکن است نمره خوبی بگیری ؟!!


و تو بعد از این همه منفی بافی نجواگر درون احساس ناخوشایندی پیدا می کنی و این احساس  نعل به نعل و عینا مطابق قانون جذب به کاینات منتقل می گردد و .... در نتیجه تو دیگر نمی توانی به آرزویت برسی و نمره عالی بگیری.


حال به من بگو آیا این وسط قانون جذب مشکلی دارد یا مقصر اصلی

 آن نجواگری است که پشت حنجره ات لانه کرده و موذیانه مشغول اظهار فضل است؟

بنابراین می بینی وقتی می گویند علت جواب نگرفتن بسیاری از تلاش جذبی ها

 در رسیدن به جواب

همین حضور نجواگر منفی و ضد آرزو درون آنهاست

چندان هم بی ربط نمی گویند؟!


تا نتوانی این نجواگر درون را ساکت سازی و به سکوت  ذهن دست یابی 

بهتر است اجابت دعاهایت را فراموش کنی و بی جهت با قانون جذب بازی نکنی.


ضمیر ناخودآگاه تو فرقی بین صداهای واقعی و صدای نجواگر را نمی فهمد و هرچه احساست بگوید را به کاینات منتقل می کند. 

نجواگر درون خوب بلد است احساسات و هیجانات درونی و حس های بدنی تو را در جهت خواسته های خود فعال سازد. بنابراین تا نتوانی حریف نجواگر درون شوی ، نمی توانی قانون جذب را در مسیر خواسته های خود به کار بگیری.

تا نجواگر درون را کنترل نکنی ،  قانون جذب در مسیر خواسته های نجواگر درون گام برمی دارد و نتیجه از همین الآن معلوم است:

فردای تو همانی می شود که ذهن دیروز تو با امروزت کرد!


نجوا گر

 ذهن دیروز را تا امروز و فردا کش می دهد

و تا ساکتش نسازی

تو و آرزوهایت

 همیشه در زندان ذهن اسیر خواهید بود. 


برای ساکت سازی نجوا گر درون راهی به جز تسلط به دانش تغییر ذهن با ان ال پی و  مراقبه و مدیتیشن و حضور مستمر در زمان اکنون وجود ندارد.  


تاریخ ارسال: دوشنبه 1 شهریور 1395 ساعت 15:37 | نویسنده: kowsar | چاپ مطلب 0 نظر